E-mail:   

 

 

Alfabetisk indeks:

           For at se:

 Navne - klik her

(Så åbner den nye web side - med søgefelter)

 

Andre sider:     Kjeldbjerggård         

Links

Fotogalleri 

 

   E-mail: 

 

 

 

 

 

 

Andre websider vi har:

Vejret i Vejle

Kringelumslægten

Sønderskovslægten

Jensenslægten

 

Kjeldbjerggård

set fra luften.

Kjeldbjerggård på Mors

 

 

Tryk på billedet for

at se større format

Uddrag fra slægtsbogen: SLÆGTEN FRA KJELDBJERGGÅRD på Mors,

af Johannes Kjeldbjerg 1962

 

Kjeldbjerggård ligger i Gullerup by, Bjergby sogn der kommunalt tilhørte Alsted-Bjergby kommune. Derimod hører sognet kirkeligt set til Flade-Bjergby pastorat, i hvert fald officielt fra 1885.Gården har matrikel nr. 2b.

I henhold til la Cour: Danske gårde 2. samling s. 725 fra ca. 1910 har den af hartkorn 5½ td. 1 skp.

1 fdk. Gårdens samlede areal opgives til 53½ td. deraf ager 46 td., eng 6 td. - have og gårdspladsen

i alt 1½ td. Jordens bonitet er stærk lermuld, men bakken nordvest er moler.
Hvorledes gården har fået sit navn ligger i navnets 2 stavelser, hvor den første stavelse KJELD ganske vist på morsingmålet i dag betegner en brønd, men i gammelt mål er det en kilde og sidste stavelse BJERG betyder direkte bjerg eller høj.

I bogen: Danmarks helligkilder nævnes side 134 en Margrethekilde, som skal ligge mellem Kjeldbjerg og Langbjergs bakker, hvilket jo godt kan passe, men så står der endvidere nordøst for Flade. Dette sidste kan ikke passe, da det er nordvest. Et er derimod sikkert, at der på gårdens mark, lige øst for bygningernes nuværende beliggenhed, findes et kildevæld, endog ret højt oppe på bakken, der skråner ned mod engen. Ligesom der ved foden af bakken er et lille sprudlende væld, hvoraf vi som børn ofte drak.

Gården ligger med sine jorder ud mod Limfjordens bredning - lige overfor Thisted i det ejendommelige og smukke landskab, som er en dalsænkning omgivet af høje bakker, hvoraf det mest ejendommelige og storslåede er Hanklit (61 meter høj).

Mod syd møder man det stærkt bakkede Bjergby som mod vest går over i den ikke mindre bakkede Fårtoft by. Mod øst grænser Gullerup til Flade, som imidlertid ikke svarer til sit navn, da det også er  bakken ned mod fjordsiden, hvor her findes det højeste punkt Salgjerhøj (85 meter).

Kjeldbjerggård og et endnu et par ejendomme lå tidligere nærmere fjorden, men måtte rykke tilbage hvor højdedraget begyndte. Denne flytning af gården fandt sted efter stormfloden i 1837 og Aggertangens gennembrud i 1839. På den tid gik sognevejen fra Flade nord for Kjeldbjerggård for på det flade stykke ved foden af det vestlige bakkedrag i Gullerup ad hulveje at nå op til højere liggende ejendomme. Den omtalte stormflod tog betydelige jordarealer og tillige vejen på det lavest liggende terræn. Vejen blev da forlagt til det højere liggende jord ca. ½ km. mod syd, ligesom Kjeldbjerggård blev flyttet samme vej, hvor et højdedrag øst for åen aflæste engstrækningen, men vejen slog en skarp slynge nord om den nyopbyggede Kjeldbjerggård og gik ved foden af bakken og mod vest over åen. I min barndom i 1890'erne kaldte man stadig denne vej for "den ny vej".

 

Vi har fundet frem til at følgende har ejet Kjeldbjerggård:

   

Fra og til:

1768-1810

1810-1838

1838-1872

1872-1879

1879-1905

1905-1914

1914-1938

1938-1959

1959-1973

1973-2006

01/11-2006

Navn, fødselsår og død:

Jakob Larsen (22) f. 1726 - d. 1810 (i 1768 flyttede han til gården som fæster. I 1790 fik han overdraget gården af godset Ørndrup for 30 rigsdaler)

Mikkel Jakobsen (14) f. 1780 - d. 1838

Jakob Mikkelsen (12) f. 1816 - d. 1872

Ane Povlsdatter (24) (enke af Jakob Mikkelsen), som bestyrer: Poul Jakobsen

Poul Kristen Jakobsen (10) f. 1851 - d. 1931

Peder Kjeldbjerg (46) f. 1882 - d. 1959

Jakob Mikkelsen Jakobsen (193) f. 1875 - d. 1938

Mikkel Kristian Jakobsen (361) f. 1908 - d. 1959

Mikkel Kristian Jakobsens enke, Karen (709) overtager gården 

Jakob Mikkelsen Jakobsen (824) f. 1941

Gården overtages af Heine Kirstein Christiansen, som ikke er i familie med Kjeldbjergslægten.

 

Jakob Povlsen Kjeldbjerg (2) har nedskrevet sine erindringer fra barndom og ungdom.

Han er født på Kjeldbjerggård, og er søn af Poul Kristen Jakobsen (10)

  

Læs Jakob Povlsen Kjeldbjergs beretning om hans liv fra 1884 - 1934, PDF filen fylder 1,3 Mb - Hent filen - tryk her


 

 

Vi har lavet en ny hjemmeside med Kjeldbjergslægten

 

- TRYK HER: https://www.kjeldbjergslægten.dk/

 

Siden er meget mere brugervenlig og alle i slægten kan få log-in til siderne. Når man bruger log-in kan man se alles fødselsdatoer og meget mere, og den er mobilvenlig / responsive.

Du må gerne tjekke at vi har fået alle dine og dine familiemedlemmers oplysninger tastet rigtigt. Nu er det blevet meget - meget lettere at rette for os, og opdateringen på hjemmesiden sker omgående.

< Se log-in info på fotoet her til venstre

 

   

Rettet 15-09-2019


 Forsiden

 

                                                                                                                Forsiden